Scroll to top
2018 Copyright ΑΡΤΙΟΝ
Από το 2010 η Άρτιον παραμένει η ιδανικότερη επιλογή για διοργάνωση

Μια αξιοπρεπή παρουσία στην αγορά μπορεί να γίνει μόνο κτίζοντας μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες σου.

Υπηρεσίες

01.

Συνέδρια

Η σημασία της διοργάνωσης ενός συνεδρίου είναι τεράστια για τις δυνατότητες που δίνει τόσο στην ανταλλαγή ιδεών σε σχέση με το θέμα του, όσο και στην προβολή της περιοχής διεξαγωγής του.

02.

Εκδηλώσεις

Προτάσεις, ιδέες, σχεδιασμός για εκδηλώσεις φορέων και εταιριών με βάση τις ανάγκες τους ώστε η εκδήλωση να καταστεί θεσμός.

03.

Σεμινάρια

Η σημασία της διοργάνωσης ενός σεμιναρίου είναι τεράστια για τις δυνατότητες που δίνει τόσο στην ανταλλαγή ιδεών σε σχέση με το θέμα του, όσο και στην προβολή της περιοχής διεξαγωγής του.

04.

Εκθέσεις

Με σεβασμό στον πολιτισμό αναλαμβάνουμε την δημόσια παρουσίαση προϊόντων ή έργων τέχνης σε ειδικούς χώρους.

05.

Γραμματειακή Υποστήριξη

Η ΑΡΤΙΟΝ είναι το δεξί χέρι του κάθε επιχειρηματία ώστε απερίσπαστα να ασχοληθεί με το διοικητικό του έργο

Συνέδριο

Επιλογή συνεδριακών χώρων σε σύγχρονες αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες και εξοπλισμένες
Σύνεδροι (Αλληλογραφία – επικοινωνία, μεταφορές, ξενοδοχεία, Υποδοχή και παροχή πληροφοριών)
Ιστοσελίδα συνεδρίου μέσω της οποίας θα μπορούν να γίνονται κρατήσεις κ.λ.π.
Ηλεκτρονική γραμματειακή υποστήριξη
Συνεδριακό υλικό (εκτυπώσεις, διανομή, δημιουργικό κ.λ.π.)
Διερμηνεία από πιστοποιημένους μεταφραστές / διερμηνείς
Catering- Ξεναγήσεις – καλλιτεχνικά events
Αρχείο συνεδρίου
Επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς
Χορηγικό πρόγραμμα
Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου
Συνέντευξη τύπου
Ευχαριστήριες επιστολές
Αποδελτίωση
Απομαγνητοφώνηση συναντήσεων
Εγγραφές συμμετεχόντων
Έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης
Παράδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης
Παροχή πληροφοριών / helpdesk
Στατιστικά στοιχεία εγγραφών
Παροχή οπτικοακουστικού και μεταφραστικού εξοπλισμού

Εκδηλώσεις

Επιλογή χώρων εκδηλώσεων
Κλείσιμο εκδήλωσης
Επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς
Χορηγικό πρόγραμμα
Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου
Συνέντευξη τύπου
Ευχαριστήριες επιστολές
Αποδελτίωση

Σεμινάρια

Επιλογή χώρων σεμιναρίων
Κλείσιμο αίθουσών/ χώρων
Επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς
Χορηγικό πρόγραμμα
Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου
Αποδελτίωση
Συνέντευξη τύπου
Ευχαριστήριες επιστολές
Εγγραφές συμμετεχόντων
Έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης
Παράδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης
Παροχή πληροφοριών / helpdesk
Στατιστικά στοιχεία εγγραφών

Εκθέσεις

Σύγχρονες αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες και εξοπλισμένες
Σύνεδροι (Αλληλογραφία – επικοινωνία, μεταφορές, ξενοδοχεία, Υποδοχή και παροχή πληροφοριών)
Ιστοσελίδα συνεδρίου μέσω της οποίας θα μπορούν να γίνονται κρατήσεις κ.λ.π.
Ηλεκτρονική γραμματειακή υποστήριξη
Συνεδριακό υλικό (εκτυπώσεις, διανομή, δημιουργικό κ.λ.π.)
Διερμηνεία από πιστοποιημένους μεταφραστές / διερμηνείς
Catering- Ξεναγήσεις – καλλιτεχνικά events
Αρχείο συνεδρίου
Χορηγικό πρόγραμμα
Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου
Συνέντευξη τύπου
Ευχαριστήριες επιστολές
Αποδελτίωση
Απομαγνητοφώνηση συναντήσεων

Εξοπλισμός
Οπτικοακουστικός
Μεταφραστικός

Γραμματειακή Υποστήριξη Επιχειρήσεων

  • Απομαγνητοφώνηση Αρχείων

Κάθε είδους ηχητικών αρχείων (σε CD, κασέτα, Wav, mp3 κ.α.)
Ομιλιών
Πρακτικών συνελεύσεων
Συνεδρίων
Συνεντεύξεων
Τηλεφωνικών συνδιασκέψεων

  • Αλληλογραφία

Συλλογή – ταξινόμηση αλληλογραφίας
Πρωτόκολλο
Επεξεργασία απαντητικών σας σημειώσεων και δημιουργία
επαγγελματικής επιστολής
Δημιουργία απαντητικών προτύπων
Διευθέτηση αλληλογραφίας: υπογραφή αρμοδίου οργάνου,
φακελοποίηση, αποστολή, αποδεικτικό αποστολής
Δημιουργία-χρήση ταχυδρομικών θυρίδων κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
Διεκπεραιώσεις ΕΛΤΑ και courier
Συναλλαγές
Ομαδικές επιστολές – προσκλήσεις
Follow-up εφόσον έχει δοθεί εντολή

  • Έντυπες Δημιουργίες

Εγχειρίδια
Κανονισμοί λειτουργίας
Παρουσιάσεις
Σημάνσεις χώρων
Εργασίες αποτελεσμάτων
Εταιρικά πρότυπα εγγράφων
Κατάλογοι προϊόντων – υπηρεσιών

  • Αρχειοθέτηση

Συγκέντρωση Εγγράφων
Διαλογή
Ταξινόμηση
Καταχώρηση – κλασάρισμα
Σημάνσεις
Ευρετήρια
Διανομή σε τμήματα

  • Τεχνική Υποστήριξη

Δακτυλογραφήσεις κειμένων
Επεξεργασία κειμένων
Σελιδοποιήσεις
Πλαστικοποιήσεις
Σκαναρίσματα
Αντίγραφα: έγχρωμα/ασπρόμαυρα
Εκτυπώσεις: έγχρωμες/ασπρόμαυρες
Βιβλιοδεσίες: σπιράλ ή θερμοκόλληση

  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

Συμβάσεις και συμβόλαια
Κείμενα
Λογιστικά στελέχη
Φωτογραφίες
Διαφημιστικά
Κατάλογοι προϊόντων – υπηρεσιών
Σημειώσεις-εργασίες συνεδρίων
Αντίγραφα ασφαλείας

  • Internet

Ανεύρεση συνεργατών – προϊόντων
Συγκεντρωτικές αναφορές – περιλήψεις
Ενημέρωση ιστοσελίδας

  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Λήψη αλληλογραφίας στο δικό μας υπολογιστή
Απάντηση από δικό σας λογαριασμό
Ταξινόμηση-φιλτράρισμα εισερχομένων
Προώθηση μηνυμάτων σας σε πελάτες σας (όχι spam mails)

  • Καταχωρήσεις Στοιχείων σε Η/Υ

Τιμών (αριθμοί, ημερομηνίες κ.ά)
Ονομάτων – επωνυμιών
Ενημέρωση στοιχείων
Εξοδολόγια, παρουσιολόγια κ.λπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε εδώ να σας προτείνουμε δημιουργικές λύσεις!

Skip to content